Aktuality

aktualita

Petition

..is not just a piece of paper. For Amnesty international.

Další malba z festivalu Jamrock je o peticích, které pro mě a pro lidi, jemž jsou určeny, nejsou jenom kusy papíru.