Aktuality

aktualita

Helsingborg

Několik fotografii z graffiti festivalu ve Švédsku. Few pics form graffiti festival in Sweden.

Byl jsem pozván mezi umělce Sofles, David WalkerTelmo MielWD a další, abychom malovali na různé lokace v krásném městečku. Já jsem si vzal na starost plátna na bilboardech, které by měli být později vystaveny ve specializovaném dětském zařízení. / I was invited with artists as Sofles, David Walker, Telmo Miel, WD, and others, we painted at various locations in the beautiful town. I took place on the canvases streched on billboards, which should be later exposed in a specialized children's facilities.