Aktuality

aktualita

Worldwide video 3 and 4

Third chapter will take you back to Baton Rouge/Usa and fourth to New York, where I had an honour to paint main wall on Hall of Fame alongside with Pose 2, Flite and Part. Also I did one of the latest wall in 5Pointz. Watch in video gallery and share with friends.

Třetí díl cesty kolem světa Váz zavede zpět do Baton Rouge/ Usa a čtvrtý do New Yorku, kde jsem spolu s Pose 2, Flite a Part měl tu čest namalovat hlavní zeď na Hall of Fame. Také se mi podařilo udělat jednu z posledních maleb na 5 pointz. Videa najdete ve video galerii. Sdílejte s přáteli.