Aktuality

aktualita

Dukla Praha

Na stadionu Juliska můžete vidět dvě nové malby na zakázku pro Duklu Praha. Na prvním je zobrazen Pavel Maslák a na druhé téma pentathlonu. Bylo mi potěšením seznámit se s vrcholnými sportovci, kteří vozí medaile z Olympiád a mistrovství.

At the stadium Juliska you can see two new commisioned murals for Dukla Praha. At first it appears Pavel Maslak, and the second theme Pentathlon. It was pleasure to meet with top athletes who bings medals from the Olympics and championships.