Václav Havel

Václav Havel je pro mě představitel hodnot a principu, za které se 17. listopadu protestovalo, proto jsem se rozhodl namalovat jeho portrét.
Je důležité si připomínat, co před 30 lety sám Havel řekl: je zbytečné malovat si minulost v lepších barvách, aby se zahnala pachuť z malosti a nesvobody přítomných časů, to o co jde, je snaha malovat ty lepší barvy nyní. Neskoná-li (česká společnost), pak jedině proto, že tisíce jejich příslušníků budou boj za určité docela konkrétní hodnoty chápat – bez dlouhých řečí – jako svůj každodenní, aktuální a riskantní úkol, úkol nikoli národní, ale prostě lidský.“

Další příspěvky