Sunblock

Bohužel jsem dlouhodobě skeptický k tomu, že se lidi změní a začnou si vážit a respektovat přírodu. Materiální hodnota drasticky převyšuje hodnotu všeho živého. Politici a firmy často přehlíží dopady své činnosti při honbě za ziskem. Vypořádat se s těmito následky pak zůstává na obyčejných lidech a jejich potomcích. Ale i u nás vidím aroganci, když tříděním odpadu povrchně očekáváme, že náš dluh ke zvířátkům a stromům je vyrovnán. Naopak jsem rád, že se v poslední době rozpoutala diskuze a zvedl se tlak, který doufám povede ke změně v postoji ke zdrojům z nichž čerpáme a způsobu jak vyrábíme, pěstujeme a chováme. Vytvořil jsem proto malbu, jež se snaží tohle všechno reflektovat a dává prostor ke krátkému infividuálnímu zamyšlení. Upozorňuje, k čemu by mohlo globální oteplování a znečištění přírody vést. Jak se na to díváte vy – jsme v nezvratné fázi a začarovaném kruhu, nebo je šance na obrat k lepšímu? (Rád bych poděkoval firmě Sunblock za možnost tuto malbu za jejich podpory uskutečnit.)

Další příspěvky